Vrijednost projekta je 689.496,22 kn

 

Više informacija: Natalija Otopal

 

www.strukturnifondovi.hr

naši
ciljevi

PRIDONIJETI

Pridonijeti stvaranju društva koje odgovara na potrebe mtadih i afirmira njihove potencijate kroz osiguranje uvjeta za kvalitetniji i sadržajniji život te socijalnu uključenost rntadih u Pakracu.

STVARANJE

Stvaranje poticajnije i otvorenije lokalne zajednice u kojoj djeluje multifunkcionalni prostor kluba za mlade koji mladima pruža podršku, kvalitetne sadržaje unutar slobodnog vremena.

OSNAŽITI

Osnažiti i educirati stručnjake koji rade s mladima za provođenje aktivnosti koje unapređuju kvalitetu njihova života.

naše
novosti

  Imate pitanja? Kontaktirajte nas putem kontakt forme.