PROJEKTI

skupa
možemo više

Cilj ovog projekta je pridonijeti stvaranju društva koje odgovora na potrebe mladih i afirmira njihove potencijale kroz osiguranje uvjeta za kvalitetniji i sadržajniji život te socijalnu uključenost mladih; stvaranje poticajnije i otvorenije lokalne zajednice u kojoj djeluje klub za mlade koji pruža podršku, kvalitetne sadržaje, edukaciju i savjetovanje te potiče kreativno stvaralaštvo i aktivno sudjelovanje mladih u zajednici.

Trajanje projekta 24 mjeseca (18.05.2018. – 18.05.2020.)

Ukupna vrijednost projekta je 689.496,22 kn

Ciljna skupina mladi 15 – 29 godina

Korisnik – Udruga mladih Mali most

Partneri – Grad Pakrac

– Udruga djece branitelja Domovinskog rata Pakrac – Lipik

Imate pitanja? Kontaktirajte nas putem kontakt forme.